Skip Sub Menu

Arts & Sciences Council Minutes

2022-2023 A&S Council Minutes

September 12, 2022
September 19, 2022
October 10, 2022
November 21, 2022
December 12, 2022
February 20, 2023
March 20, 2023
April 17, 2023

 

2021-2022 A&S Council Minutes

September 1, 2021
September 13, 2021
October 25, 2021
November 15, 2021
February 21, 2022
March 21, 2022
April 18, 2022
May 9, 2022

 

2020-2021 A&S Council Minutes

September 2, 2020
September 21, 2020
October 2020
November 2020
December 2020
February 2021
March 2021
April 2021
May 2021
 

2019-2020 A&S Council Minutes

Sept 4, 2019
Sept 16, 2019
October 2019
November 2019
December 2019
February 2020
March 2020
April 2020
May 2020
 

2018-2019 A&S Council Minutes

September 5, 2018
September 17, 2018
October 2018
--Attachments for October 2018
November 2018
--Attachments for November 2018
December 2018
--Attachments for December 2018
February 2019
--Attachments for February 2019
March 2019
--Attachments for March 2019
April 2019
May 2019
 

2017-2018 A&S Council Minutes

September 6, 2017
September 18, 2017
--Attachments for Sept 18
November 20, 2017
--Attachments for Nov 2017
December 11, 2017
--Attachments for Dec 2017
March 20, 2017
--Attachments for March 2018
April 16, 2018
--Attachments for April 17
May 2018
 

2016-2017 A&S Council Minutes

September 7, 2016
--Attachments for Sept 7
September 19, 2016
--Attachments for Sept 21
October 24, 2016
--Attachments for Oct 24
November 21, 2016
--Attachments for Nov 21
December 2016
--Attachments for Dec 12
February 20, 2017
--Attachments for Feb 20
March 20, 2017
--Attachments for March 20
April 17, 2017
--Attachments for April 17

2015-2016 A&S Council minutes
September 2, 2015
September 21, 2015
October 2015
November 2015
December 2015
February 2016

April 2016
May 2016

2014-2015 A&S Council minutes
September 2014
October 2014
October 29, 2014
December 2014March 2015
April 2015
May 2015

2013-2014 A&S Council minutes
October 2013
December 2013
February 2014
March 2014
April 2014

2012-2013 A&S Council minutes
September 2012
October 2012
November 2012
January 2013
February 2013
March 2013
April 2013

2011-2012 A&S Council minutes
September 2011
October 2011
November 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012

2010-2011 A&S Council minutes
September 2010
October 2010
December 2010

March 2011
April 2011

2009-2010 A&S Council minutes
September 2009
November 2009
December 2009
February 3, 2010
February 24, 2010

2008-2009 A&S Council minutes
September 2008
October 2008
December 2008
January 2009
February 2009
April 2009

2007-2008 A&S Council minutes
September 2007
October 2007
November 2007
January 2008
February 2008
April 2008

A&S Calendar 
A&S News